Zoznam činnosti ZUŠ v Cíferi v školskom roku 2015/2016 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

18. 10. 2015
Mesiac úcty ku starším občanom
DK Cífer
9. 11. 2015
Triedny koncert p. Miklovičovej
DK Cífer
12. 11. 2015
Prvý interný koncert
DK Cífer
18. - 20. 11. 2015
XIV. ročník súťaže zobcových fláut - "Čarovná flauta", Michal Miklovič
z triedy p. Peškovej - prvé miesto.
Nižná
10. 12. 2015
Druhý interný koncert
ZŠ Cífer
12. 12. 2015
Vianočné trhy/akcia obce Cífer
žiaci p. Miklovičovej, p. Peškovej, p. Daniša a p. Tokoša,
DK Cífer
17. 12. 2015
Verejný vianočný koncert
DK Cífer
21.12.2015
Interný vianočný koncert: žiaci p. Daniša, p. Slávika, p. Miklovičovej a p. Peškovej
ZŠ Cífer
21. 12. 2015
Triedny koncert p. Peškovej - žiaci p. Peškovej a p. Rogovského
ZŠ Cífer
22. 1. 2016
Výchovný koncert: Cífer, žiaci p. Miklovičovej
p. Peškovej, p. Veselskej, p. Kovačevičovej, p. Rogovského, p. Slávika a p. Tokoša
DK Cífer
8. 1. 2016
Triedny koncert p. Peškovej a p. Tokoša
ZŠ Cífer
18. 2. 2016
Tretí interný koncert
DK Cífer 
6. 3. 2016
Benefičný koncert, obec Báhoň
DK Báhoň
17. 3. 2016
Štvrtý interný koncert
ZŠ Cífer
21. 3. 2016
Triedny koncert p. Miklovičovej
DK Cífer
14. 4. 2016
Súťaž Schneiderova Trnava, štvorručná hra na klavíri.
Žiačky Filáková a Pinkasová získali zlaté pásmo,
takisto Cenu mesta Trnava v 2. Kategórii,
Žiačky Sofia a Anna Stahoňové získali bronzové pásmo v 1. kategórii
28. 4. 2016
Piaty interný koncert
DK Cífer
8. 5. 2016
Koncert DK Cífer ku Dňu matiek
DK Cífer
10. 5. 2016
Koncert pre Domov dôchodcov v Cíferi
Domov dôchodcov Cífer
13. 5. 2016
Účasť žiačok Pinkasovej a Filákovej na súťaži komornej hry "Nitrianska lutna",
Nitra
18. 5. 2016
Výchovný koncert v obci Báhoň. Zúčastnení žiaci p. Miklovičovej,
p. Peškovej, p. Osadského, p. Rogovského, p. Tokoša a p. Kovačevičovej
MŠ Báhoň
19. 5. 2016
Prijímacie konanie do ZUŠ v Cíferi
ZUŠ Cífer
21. 5. 2016
Deň rodiny: farská záhrada/vystúpenia
tanečného odboru PŠ1 a 2. ročník - mladší žiaci pod vedením p. Ilečka
26. 5. 2016
Šiesty interný koncert
DK Cífer
23. 6. 2016
Záverečný koncert ZUŠ v Cíferi
25. 6. 2016
Vystúpenie učiteľov ZUŠ na Hodových slávnostiach - Pác
Pác, kúpalisko
27. 6. 2016
Vystúpenie literárno-dramatického odboru pod vedením p. Križana
DK Cífer