Erika Szabó

Erika G. Szabó sa narodila v Galante, v roku 1991. Od malička bola vedená k hudbe. V rokoch 1999-2006 absolvovala prvý stupeň Základnej umeleckej školy JosephaHaydna v Galante na odboroch spev, klavír a gitara. V roku 2006 získala ocenenie "Absolvent roka". V rokoch 2004-2006 získala trikrát za sebou prvenstvo v okresnej speváckej súťaži "Galantský Slávik". Od roku 2007 bola študentkou Konzervatória v Bratislave, v triede MgA. Zuzany Stankociovej. V rokoch štúdia na Konzervatóriu mala možnosť rozvíjať svoj talent a bola ocenená niekoľkými cenami. V roku 2007 na divadelnej súťaži v Komárne získala cenu "Anny Ferenciovej"- Najväčší talent súťaže. V roku 2010 vyhrala 1. miesto, na speváckej súťaži "Rudolfa Petráka" v Žiline, a získala mimoriadnu cenu "M. LocusArte", za interpretáciu diela 20.stroročia. O rok neskôr sa zúčastnila speváckej súťaži "IuventusCanti" vo Vrábľoch, kde obdržala čestné uznanie, ktoré získala znovu ako jediná zo súťažiacich v roku 2014.Výrazný vplyv na formovanie jej umeleckej osobnosti malo aj jej účinkovanie v súbore "TheHopeGospelSingers", pod vedením Ivety Viskupovej, s ktorým v roku 2010 absolvovala turné v juhokórejskom Soule ako reprezentantka Slovenska, či pohostinné vystúpenia s Galantským triom Plus. Svoj jemnocit v interpretácii hudby spolu s hereckým talentom, mala možnosť po prvýkrát zužitkovať na scéne Slovenského národného divadla, kde debutovala v roli Juliett v opere britského skladateľa "BenjaminaBrittna Kominárik", v réžií Jána Uličianskeho. Skúsenosti scénického stvárnenia nabrala i v rockovej opere, "Matúš Čák Trenčiansky" v Piešťanoch, v réžii Jozefa Gombára v roku 2008, či v roku 2009 v scénickom oratóriu "Cyril a Metod", pod taktovkou Rastislava Štúra. Ďalej v roku 2011, kedy mala možnosť účinkovaťna letnom opernom openair festivale v rakúskom Gars am Kamp, v inscenácií Bizetovej Carmen, v réžii Karola Drgáča, či o rok neskôr na opernom festivale v rakúskom St. Margarethen s rovnakým operným titulom v réžii RobertaHertzla. V roku 2013 úspešne ukončila štúdium na konzervatóriu v Bratislave s titulom DiS.art. V lete toho roku sa zúčastnila "Majstrovských speváckych kurzov" pod vedením Mgr. art. Boženy Ferancovej ArtD., u ktorej tiež úspešne absolvovala dvojročné špecializačné štúdium operetného spevu. Zároveň sa v roku 2013 stala študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, pod vedením Prof.doc. Peter Mikuláš ArtD. kde v roku 2016 obhájila titul Bc.V sezóne 2013/2014 prijala angažmán ako sólistka "Komornej opery Bratislava", kde pôsobí dodnes. Okrem stvárňovania operných postáv v divadle, aktívne účinkuje aj ako koncertná umelkyňa doma či v zahraničí.