Diana Gajniaková

Tanec  začala študovať na Základnej umeleckej škole v Trstenej, pričom  súbežne študovala aj hru na klavír. Po úspešnom ukončení prvého stupňa,  bola prijatá na konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Prestúpila na súkromné konzervatórium v Nitre, kde  tanec skončila úspešnou maturitou. Svoje skúsenosti  získala od niekoľkých skvelých pedagógov. Tak isto si prešla mnohými workshopmi vo viacerých tanečných žánroch. Počas svojho štúdia  praxovala na Základnej umeleckej škole v Trstenej, kde získavala skúsenosti s prácou s deťmi. Tak isto  si vyskúšala pozíciu porotkyne na niekoľkých tanečných súťažiach. Po absolvovaní konzervatória nastúpila na Vysokú školu múzických umení, kde je študentkou dodnes.