Mgr. art. Diana Fabianová

Tanec som začala študovať na Základnej umeleckej škole v Trstenej, pričom som súbežne študovala aj hru na klavír. Po úspešnom ukončení prvého stupňa, som bola prijatá na konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Prestúpila som na súkromné konzervatórium v Nitre, kde som tanec skončila úspešnou maturitou. Svoje skúsenosti som získala od niekoľkých skvelých pedagógov. Tak isto som si prešla mnohými workshop-mi vo viacerých tanečných žánroch. Počas svojho štúdia som praxovala na Základnej umeleckej škole v Trstenej, kde som získavala skúsenosti s prácou s deťmi. Tak isto som si vyskúšala pozíciu porotkyne na niekoľkých tanečných súťažiach. Po absolvovaní konzervatória som nastúpila na Vysokú školu múzických umení, ktorú som úspešne ukončila magisterským titulom Mgr. art.