Mária Kovačevičová

Pochádza z Vranova nad Topľou. Je absolventkou Konzervatória v Košiciach. Hru na akordeóne študovala v triede prof. Agnesy Čuchranovej. Pedagogicky pôsobí v Základnej umeleckej škole v Cíferi a v Základnej umeleckej škole v Sládkovičove, kde vyučuje hru na akordeóne a hru na klavíri. Svoje pedagogické a odborné zručnosti a vedomosti si rozšírila na viacerých kontinuálnych vzdelávaniach.