"Umenie pre radosť "

Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy v Cíferi

Vyberte si predmety podľa Vašej chuti. Každý žiak si môže vybrať jeden individuálny a jeden skupinový odbor.

Kolektív skúsených pedagógov s výbornými výsledkami.

Tri stovky spokojných žiakov

Našu školu navštevujú predovšetkým žiaci z  Cífera a okolitých obcí.


Aktuality a novinky

Vážení rodičia, ak ste ešte nestihli Vaše dieťa prihlásiť na štúdium v našej umeleckej škole, môžete tak urobiť najneskôr do 6. septembra 2019. Vyplňte online Prihášku do ZUŠ v Cíferi a my Vás budeme kontaktovať ohľadom ďalších informácií.

Úspechy  našich žiakov

Žiaci p. učiteľky Miklovičovej a p. učiteľa Križana sa tesne pred Veľkou nocou zúčastnili súťaží,  z ktorých si naviac priniesli  aj pekné ocenenia.  Srdečne  gratulujeme! 

  • Učte ratolesť hrať na hudobný nástroj

Ak dokáže dieťa zahrať Beethovenovu skladbu "Pre Elišku," každý rodič je naň hrdý. Výhody učenia sa hudbe však idú ďaleko nad rámec rodičovskej pýchy.

Mnohé štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v testoch gramotnosti, verbálnej pamäti, matematiky a IQako tie, ktoré hudobné lekcie neabsolvujú. "Keď sa vaše dieťa učí hudbu, aktivujú sa u neho oblasti mozgu týkajúce sa čítania, matematiky, riešenia problémov a priestorového uvažovania," hovorí docent z univerzity na Long Islande Joseph Piro.

Štúdia publikovaná v časopise Psychology of Music, ktorá porovnávala skupiny detí z tried dostávajúcich klavírne lekcie tri po sebe nasledujúce roky a tie, ktoré hudobné lekcie nedostávali, prišla k zaujímavému záveru. Na konci tretieho roka mali "začínajúci Beethoveni" výrazne bohatšiu slovnú zásobu a boli lepší v jazykových testoch.

Hra na hudobný nástroj rozvíja mozog

"Cieľom učenia hudby nemusí byť túžba mať z potomka hudobného génia, ale určite mu to pomôže byť lepším žiakom," hovorí profesorka psychológie, neurovedy a správania na McMaster University a riaditeľka McMaster ústavu pre hudbu v kanadskom Ontáriu Laurel Trainor. Tvrdí, že učiť sa hrať má skutočne vplyv na rozvoj mozgu. Ako vysvetľuje, naučiť sa hrať na hudobný nástroj môže byť pre malé dieťa veľmi zložité.

"Ak sa učíte hrať napríklad na husle, musíte prísť na to, ako správne držať dve rôzne veci, sledovať učiteľa a pokúsiť sa reprodukovať zvuky, ktoré vám predvádza. Mozog má neustály tréning, ktorý vám pomáha byť silnejším a pripravenejším učiť sa nové veci," konštatuje. Prínos hudby pre dieťa podľa nej ďaleko presahuje výsledky testov. Poukazuje aj na sociálne a emocionálne výhody. "Hudba spája ľudí a jednoducho sa cítite dobre," dodáva.

Chcete nás kontaktovať?