Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy v Cíferi

Vyberte si predmety podľa Vašej chuti. Každý žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový odbor.

Kolektív skúsených pedagógov s výbornými výsledkami.

Našu školu navštevujú predovšetkým žiaci z  Cífera a okolitých obcí.


Milí rodičia, z prevádzkových dôvodov bude v stredu 22.9.2021 ZUŠ v Cíferi ZATVORENÁ.


Milí priatelia a milovníci chrámovej hudby, 

v novom školskom roku otvárame popri vyučovaní klasického spevu aj nový hudobný odbor - liturgická hudba - hra na organe a liturgický spev , v ktorom sa budeme špecializovať na hlasovú výchovu pre organistov a kantorov, odstraňovanie speváckych chýb, hlasovú relaxáciu a reedukáciu. 

Študijný program ponúkame nielen pre deti, ale i dospelých. Modul vyučovacej hodiny liturgického spevu bude obohatený o niekoľko metodických noviniek:

  • hodina na originálnom liturgickom nástroji                   
  • kreatívne spevácke predstavy
  • spev liturgických, duchovných piesní a antifón
  • nácvik žalmov a spevácko-technické vedenie
  • k estetike tónu renesancie
  • svalová relaxácia spojená so správnou artikuláciou
  • poučenie o hlasovej hygiene

Absolvent sa uplatní ako hlasový profesionál v cirkevných a osvetových inštitúciách, v amatérskych hudobných súboroch a inej organizačnej činnosti v hudobnej oblasti. 
Výška školného od šk. roku 2020/2021

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Cíferi  došlo k zmenám vo výške školného, ako aj k zmenám v nároku na zľavy z výšky školného,  pre nový šk. rok 2020/2021. Bližšie informácie nájdete v časti v MENU, alebo po kliknutí na TENTO LINK 

  • Učte ratolesť hrať na hudobný nástroj

Ak dokáže dieťa zahrať Beethovenovu skladbu "Pre Elišku," každý rodič je naň hrdý. Výhody učenia sa hudbe však idú ďaleko nad rámec rodičovskej pýchy.

Mnohé štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v testoch gramotnosti, verbálnej pamäti, matematiky a IQ ako tie, ktoré hudobné lekcie neabsolvujú. "Keď sa vaše dieťa učí hudbu, aktivujú sa u neho oblasti mozgu týkajúce sa čítania, matematiky, riešenia problémov a priestorového uvažovania," hovorí docent z univerzity na Long Islande Joseph Piro.

Štúdia publikovaná v časopise Psychology of Music, ktorá porovnávala skupiny detí z tried dostávajúcich klavírne lekcie tri po sebe nasledujúce roky a tie, ktoré hudobné lekcie nedostávali, prišla k zaujímavému záveru. Na konci tretieho roka mali "začínajúci Beethoveni" výrazne bohatšiu slovnú zásobu a boli lepší v jazykových testoch.

Hra na hudobný nástroj rozvíja mozog

"Cieľom učenia hudby nemusí byť túžba mať z potomka hudobného génia, ale určite mu to pomôže byť lepším žiakom," hovorí profesorka psychológie, neurovedy a správania na McMaster University a riaditeľka McMaster ústavu pre hudbu v kanadskom Ontáriu Laurel Trainor. Tvrdí, že učiť sa hrať má skutočne vplyv na rozvoj mozgu. Ako vysvetľuje, naučiť sa hrať na hudobný nástroj môže byť pre malé dieťa veľmi zložité.

"Ak sa učíte hrať napríklad na husle, musíte prísť na to, ako správne držať dve rôzne veci, sledovať učiteľa a pokúsiť sa reprodukovať zvuky, ktoré vám predvádza. Mozog má neustály tréning, ktorý vám pomáha byť silnejším a pripravenejším učiť sa nové veci," konštatuje. Prínos hudby pre dieťa podľa nej ďaleko presahuje výsledky testov. Poukazuje aj na sociálne a emocionálne výhody. "Hudba spája ľudí a jednoducho sa cítite dobre," dodáva.

Chcete nás kontaktovať?