Vitajte na stránkach Základnej umeleckej školy v Cíferi


Vyberte si predmety podľa Vašej chuti. Každý žiak môže navštevovať jeden individuálny a jeden skupinový odbor.

Kolektív skúsených pedagógov s výbornými výsledkami.

Našu školu navštevujú predovšetkým žiaci z  Cífera a okolitých obcí.


Dodatočné talentové prijímačky do ZUŠ v Cíferi aj v septembri!

 Pre prihlásenie do našej umeleckej školy je potrebné vypísať a následne vytlačiť online prihlášku, ktorú treba podpísanú priniesť na prijímačky. Termín dodatočných prijímačiek oznámime dodatočne.

                                   !!! otvárame nový odbor !!!

Kreatívne písanie


Výška školného na ZUŠ v Cíferi

Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva v Cíferi  došlo k zmenám vo výške školného, ako aj k zmenám v nároku na zľavy z výšky školného,  pre nový šk. rok 2020/2021. Bližšie informácie nájdete v časti v MENU, alebo po kliknutí na TENTO LINK 


  • Učte ratolesť hrať na hudobný nástroj

Ak dokáže dieťa zahrať Beethovenovu skladbu "Pre Elišku," každý rodič je naň hrdý. Výhody učenia sa hudbe však idú ďaleko nad rámec rodičovskej pýchy.

Mnohé štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa naučili hrať na nejaký hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v testoch gramotnosti, verbálnej pamäti, matematiky a IQ ako tie, ktoré hudobné lekcie neabsolvujú. "Keď sa vaše dieťa učí hudbu, aktivujú sa u neho oblasti mozgu týkajúce sa čítania, matematiky, riešenia problémov a priestorového uvažovania," hovorí docent z univerzity na Long Islande Joseph Piro.

Štúdia publikovaná v časopise Psychology of Music, ktorá porovnávala skupiny detí z tried dostávajúcich klavírne lekcie tri po sebe nasledujúce roky a tie, ktoré hudobné lekcie nedostávali, prišla k zaujímavému záveru. Na konci tretieho roka mali "začínajúci Beethoveni" výrazne bohatšiu slovnú zásobu a boli lepší v jazykových testoch.

Hra na hudobný nástroj rozvíja mozog

"Cieľom učenia hudby nemusí byť túžba mať z potomka hudobného génia, ale určite mu to pomôže byť lepším žiakom," hovorí profesorka psychológie, neurovedy a správania na McMaster University a riaditeľka McMaster ústavu pre hudbu v kanadskom Ontáriu Laurel Trainor. Tvrdí, že učiť sa hrať má skutočne vplyv na rozvoj mozgu. Ako vysvetľuje, naučiť sa hrať na hudobný nástroj môže byť pre malé dieťa veľmi zložité.

"Ak sa učíte hrať napríklad na husle, musíte prísť na to, ako správne držať dve rôzne veci, sledovať učiteľa a pokúsiť sa reprodukovať zvuky, ktoré vám predvádza. Mozog má neustály tréning, ktorý vám pomáha byť silnejším a pripravenejším učiť sa nové veci," konštatuje. Prínos hudby pre dieťa podľa nej ďaleko presahuje výsledky testov. Poukazuje aj na sociálne a emocionálne výhody. "Hudba spája ľudí a jednoducho sa cítite dobre," dodáva.

Chcete nás kontaktovať?