O nás


Základná umelecká škola v Cíferi vznikla na podnet miestnych obyvateľov, aby sa tunajšia mládež mala možnosť vzdelávať v oblasti umenia, ktoré má v Cíferi tradíciu a zázemie. V minulosti tu pôsobilo mnoho umeleckých osobností a telies - známa výšivkárka Mária Hollóssy, Cíferský spevácky zbor, založený v roku 1935 vtedajším riaditeľom rímskokatolíckej ľudovej školy a organistom Danielom Bullom. S obcou Cífer sú spojené osobnosti z kultúrnej oblasti i dnes. Napríklad hudobný skladateľ, čestný občan Cífera Ladislav Kupkovič, či maliar a akademický sochár Svetozár Ilavský. Každoročne sa v obci konajú koncerty Cíferskej hudobnej jari a jesene.
V budove Základnej školy, na ulici SNP č. 5 v Cíferi, sa 2. septembra 2014 po prvý krát otvorili dvere novej Základnej umeleckej školy. Nadviazala na prácu ZUŠ Voderady, ktorá mala od roku 2011 v Cíferi zriadené elokované pracovisko. Nájdete tu hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a audio-vizuálny odbor.  Vyučovanie hudobného odboru prebieha v šiestich nových učebniach, ktoré sú určené výlučne pre potreby ZUŠ Cífer.  V poobedňajších hodinách sú pre vyučovanie vyhradené aj niektoré triedy základnej školy. Výstavba priestorov pre ZUŠ sa udiala počas letných prázdnin v roku 2014. Bola veľmi potrebná pre skvalitnenie vyučovania hudobného odboru. Výtvarný a audio-vizuálny odbor zdieľajú spoločnú triedu  na treťom poschodí. Tanečný a audiovizuálny odbor sú z kapacitných dôvodov vyučované v budove DK Cífer.

Škola má v súčasnosti viac ako 300 žiakov,  19 pedagógov a záujem o ňu stále rastie. Okrem svojich vlastných aktivít sa čoraz častejšie zapája aj do kultúrno-spoločenského diania v obci Cífer a jeho okolí.