Odhlásenie zo ZUŠ

Pre odhlásenie žiaka zo štúdia je potrebné vyplniť odhlášku, ktorú zákonný zástupca  žiaka podpíše a následne doručí do schránky ZUŠ v Cíferi. Podľa Vyhlášky 245/2011 Z. z. bude žiak odhlásený "posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia."