PRIHLÁŠKA 

Pre prihlásenie do našej umeleckej školy je potrebné vypísať a následne vytlačiť online prihlášku, ktorú treba podpísanú doručiť do schránky ZUŠ  Cífer, alebo poslať na adresu. 

                                                           ZUŠ v Cíferi, SNP 5, 919 43 Cífer.