Žaneta Aradská

Študovala na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, odbor odevný dizajn. V roku 2009 začala študovať na Trnavskej univerzite odbor Animácia výtvarného umenia, kde získala teoretické aj praktické základy v oblasti umenia, estetiky, animácie, pedagogiky, psychológie umenia a arteterapie. Popri štúdiu pracovala ako animátorka v Špecializovanej nemocnici pre ortopedickú protetiku (ŠNOP) v Bratislave. Absolvovala niekoľko sprievodných programov k výstavám v galériách v Trnave aj v Nových Zámkoch. V roku 2015 začala s výučbou výtvarného odboru na ZUŠ Cífer.