Mária Miklovičová

Hru na klavíri vyštudovala po absolvovaní Konzervatória v Bratislave na HTF VŠMU v Bratislave. V rokoch 1989 - 1994 sa zúčastnila Majstrovských interpretačných kurzov v odbore sólový klavír pod vedením Eugena Indjiča(USA) a Lazara Bermana (RUS).

Pracovne pôsobila na viacerých základných umeleckých školách na Slovensku, Morave a Konzervatóriu v Bratislave.

V súčasnosti sa venuje práci s deťmi a mládežou ako pedagóg hry na klavíri na Základnej umeleckej škole v Cíferi. Žiaci úspešne interpretujú naštudované diela na rôznych koncertoch i na súťažiach. V roku 2016 na Celoslovenskej interpretačnej súťaži v Trnave získali jej žiačky ocenenie v štvorručnej hre na klavíri, odkiaľ si priniesli zlaté pásmo a cenu Mesta Trnava.