Martin Križan

V roku 2013 úspešne absolvoval štúdium doktorandského stupňa odboru herectvo na VŠMU v Bratislave. Od roku 2008 je členom hereckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave. Od roku 2014 vedie Literárno dramatický odbor ZUŠ v Cíferi.