Mgr. Jana Plevová

Študovala na Strednej odbornej škole v Hlohovci, odbor Fotografický dizajn. Popri štúdiu sa venovala fotografii aj komerčne, a to ako fotografka svadieb, inscenovaných portrétov či reportáží rôznych akcií. Po ukončení strednej školy, v roku 2012 začala študovať na Trnavskej univerzite Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov, konkrétne odbor Animácia výtvarného umenia. Štúdiom získala potrebné znalosti pre sprostredkovanie umenia a prácu s deťmi, čo neskôr uplatnila v práci, ako animátorka. Po ukončení bakalárskeho štúdia v roku 2015, pokračovala v štúdiu Pedagogiky výtvarného umenia na Trnavskej univerzite, pričom sa počas štúdia naďalej venovala fotografii, neskôr videu. Magisterské štúdium ukončila v roku 2017 po absolvovaní praxe na základných a stredných školách v oblasti umeleckých predmetov.