Marek Pobuda

Narodil sa 6.6.1987 v Zlatých Moravciach. Prvý krát sa k spevu dostal ako žiak Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach v triede pani učiteľky Mgr.art. Dagmar Lukáčovej. Neskôr pokračoval v štúdiu spevu ako žiak cirkevného konzervatória v Bratislave v triede Prof. Vlasty Hudecovej. Po krátkom štúdiu na konzervatóriu sa stal v roku 2009 študentom Vysokej školy múzických umení v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej Bezačinskej, ArtD. Počas štúdia účinkoval vo viacerých operných komorných produkciách. Štúdium absolvoval s postavou Figara z Mozartovej opery Figarova svadba. Zúčastňoval sa viacerých speváckych súťaží (napr.súťaž Iuventus Canti 2014 vo Vrábľoch kde obsadil druhé miesto a získal čestné uznanie za najlepšiu interpretáciu duchovnej piesne). V súčasnosti pôsobí ako hosťujúci sólista vo viacerých operných scénach na Slovensku i v zahraničí. V roku 2015 debutoval na scéne Slovenského národného divadla v postave Acmeta v inscenácii Kráľ Teodor v Benátkach od autora Giovanniho Paisiella. Pôsobí ako hosťujúci sólista v Štátnom divadle Košice, Štátnej opere Banská Bystrica, Národním divadle Brno, je hosťom rôznych festivalov, venuje sa koncertnej činnosti, komorným piesňovým recitálom a vystúpeniam pri rôznych spoločenských príležitostiach.