Tomáš Polakovič, DiS art


V roku 2001 až 2007 som vyštudoval hru na viole na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. V roku 2007 som posobil ako člen Symfonického Orchestra Slovenského Rozhlasu. V rokoch 2009-2012 som bol pedagogom v ZUŠ M.Schneidra-Trnavského v Trnave. V súčasnosti pôsobím ako  pedagóg na  ZUŠ v Cíferi a od roku 2016 aj ZUŠ Sekule.