Peter Remeš

Od svojho detstva ma viedli k hre na trúbku moji rodičia. Základnú umeleckú školu som ukončil v Košiciach a stal som sa členom úspešného dychového orchestra mladých. Po výbere absolventov ZUŠ Košice som mal možnosť vystúpiť v Prahe na Valech. V roku 1989 som nastúpil na Vojenské konzervatórium v Roudnici nad Labem, ktoré sa mi podarilo úspešne ukončil v roku 1993 maturitou a taktiež som sa umiestnil na súťaži konzervatórií v Žiline na 3. mieste. Po absolvovaní konkurzu moje kroky viedli k VH OSSR. V rokoch 1994-1996 pokračujem na vyššom odbornom štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave. Počas pôsobenia vo VH OSSR svojou interpretáciou v hre na trubke som mal možnosť vystúpiť sólovo na domácich ale aj zahraničných pódiách a taktiež byť členom Slovak Military Brass, Filharmónia Košice, SND a iných. V dnešnej dobe zastávam funkciu starší koncertný majster VH OSSR.