Katarína Veselská

Po absolvovaní ZUŠ Mikuláša Schneidera - Trnavského v Trnave pokračovala v rokoch 2004 - 2010 v štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave. Počas štúdia absolvovala viacero majstrovských kurzov. V roku 2010 sa zúčastnila Humilitas Master Class (Simone Jandl, Giacomo Tesini) a v rokoch 2009, 2010, 2011 majstrovských kurzov v Neubergu (Neuberger Kulturtage) pod vedením významných osobností: prof. Eszter Haffner, Veronika Schulz a prof. Gunter Teuffel. V rokoch 2012 a 2013 absolvovala medzinárodné kurzy Sommerliche Musikakademie Hamburg u prof. Eszter Haffner a Thomasa Brandisa. V roku 2015 bola aktívnou účastníčkou na kurzoch Royal Danish Academy of Music v Copenhagene u prof. Sergeja Aziziana. V tomto roku absolvovala medzinárodné majstrovské kurzy Internationale Sommerakademie v Bad Leonfeldene. Spolupracovala s mnohými významnými umelcami (Gottfried Boischits - člen Wiener Philharmoniker, Ivica Gabrišová - Encingerová, Vladislava Luchenko, Igor Longato, Mikhail Tatarnikov, James Judd a iní). Od roku 2014 pedagogicky pôsobí v Základnej umeleckej škole v Cíferi. V súčasnosti študuje na magisterskom štúdiu na Universität für Musik und darstelledne Kunst Graz u Univ. Prof. Mag. art. Eszter Haffner.