Laura Pešková

Flaute sa začala venovať už ako päťočná na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici u pána Juraja Tarasoviča. Po ukončení hry na zobcovej flaute prešla na flautu priečnu. Počas štúdia sa zúčastnila rôznych súťaží popredných študentov. Už ako dieťa bola členkou súboru Štátna opera Banská Bystrica.
Profesionálnu dráhu flautistky odštartovalo prijatie na Konzervatórium v Bratislave, do triedy Mgr art Viktora Vavra. Je absolútnou víťazkou Súťaže slovenských konzervatórií. Toto obdobie je aj začiatkom realizácie sa v popredných slovenských orchestrálnych telesách. Už počas štúdia spolupracovala s orchestrom Komornej opery Bratislava, Slovenskou filharmóniou, Štátnou operou Banská Bystrica, Šátnym komorným orchestrom Žilina, a Slovenským národným divadlom do ktorého v roku 2001 urobila konkurz na miesto prvej flautistky.
Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2003 na Akadémii umenií v Banskej Bystrici. Od roku 2000 -2008 pôsobila ako pedagóg hry na priečnej flaute na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu aj Akadémii umení. Pod jej vedením vyrástlo niekoľko flautistov, ktorí sa úspešne prezentovali na súťažiach a konkurzoch. Zúčastnila sa tiež výmennej stáže na Hudobnej akadémii v Debrecéne aj ako členka poroty detských festivalov. ( Detský festival ZUŠ J.Cikkera)
V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na ZUŠ v Cíferi.